Samenwerken voor verbetering Parkinsonzorg

Samenwerken voor verbetering Parkinsonzorg

27 november 2020

Magentazorg en VGZ Zorgkantoor slaan de handen ineen voor verbetering van Parkinsonzorg.

De urgentie voor het verbeteren van Parkinsonzorg is hoog. Deze specialistische zorg is vaak niet goed op elkaar afgestemd, blijkt uit onderzoek. Ook is het aantal Parkinsonpatiënten de afgelopen jaren fors toegenomen en verdubbelt de komende jaren als gevolg van de vergrijzing. De organisaties hebben afspraken gemaakt om Parkinsonzorg de komende jaren flink te verbeteren en daarmee de zorgkosten te laten dalen. Zo dragen we bij aan Zinnige Zorg: betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten.

Onvoldoende samenhang

De ziekte van Parkinson is een hersenziekte waarbij hersencellen langzaam afsterven. Klachten van de patiënt kunnen in de loop van tijd sterk wijzigingen en verergeren. De zorgbehoefte neemt toe naarmate de ziekteduur toeneemt. Zorg heeft een belangrijke functie in het leven van Parkinsonpatiënten. Met goed op elkaar afgestemde zorg kunnen patiënten zich namelijk beter en gezonder voelen en kunnen de klachten afnemen. Uit onderzoek van het Zorgkantoor blijkt dat er onvoldoende samenhang is in de zorgverlening aan deze specifieke doelgroep. Voor Parkinsonpatiënten is dit extra lastig; patiënten verliezen vaak het overzicht omdat de ziekte het denken kan aantasten.

Langer thuis met de juiste zorg

Magentazorg ontwikkelt een volledige zorgketen van ‘thuis tot verblijf’ waarbij scholing van verpleegkundigen centraal staat. Er zijn veel disciplines betrokken bij de zorg voor deze patiëntgroep. De totale zorg voor deze groep verdient betere coördinatie en afstemming. Magentazorg wil met het programma de samenwerking met de betrokken zorgverleners verbeteren. Denk aan de samenwerking tussen de huisartsen, de specialist ouderengeneeskunde, en het ziekenhuis.

Het streven is dat mensen thuis beter worden ondersteund en daardoor langer thuis kunnen blijven wonen. Omdat de geschoolde verpleegkundigen veel problemen filteren, kunnen medische interventies tijdiger worden ingezet en crisissituaties worden voorkomen. Neurologen hoeven de patiënt minder vaak te zien en er zijn minder ziekenhuisopnames nodig. Ook zal er minder gebruik worden gemaakt van verpleeghuiszorg. Bovenal zal de kwaliteit van leven toenemen doordat patiënten thuis beter zullen functioneren. Aan de andere kant dalen de kosten. Daarmee is dit een mooi voorbeeld van Zinnige Zorg.