Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die wordt verleend door familieleden, buren of vrienden aan iemand. U bent mantelzorger als u iemand lange tijd, onbetaald, veel zorg verleend. 

Oog voor u als mantelzorger

Als uw naaste zorg ontvangt van Magentazorg, kan er voor u ook veel veranderen. Ook al bent u al lange tijd mantelzorger. En misschien bent u wel van de één op de andere dag mantelzorger geworden. Ongemerkt gaat er veel aandacht naar uw naaste, maar wij vinden het ook belangrijk om oog te hebben voor u als mantelzorger.  Wellicht heeft u vragen zoals in het kader hiernaast.

Allemaal relevante vragen die u kunt bespreken met uw contactpersoon binnen Magentazorg. Heeft u nog onbeantwoorde vragen of wilt u hier graag met iemand over praten? Stel dan uw vraag via onderstaand formulier.

Vragen over mantelzorg...

  • Wat wordt van mij verwacht als mantelzorger?
  • Wat mág ik doen in mijn rol als mantelzorger?
  • Wat kán ik zelf doen als mantelzorger voor mijn naaste?
richard_rood_hr2_magantazorg_dag_1_08_09_2020_0462_83

Mantelzorg in het verpleeghuis

De zorg voor uw dierbare doen wij samen met u. De hulp van familie en vrienden is van grote toegevoegde waarde en onmisbaar. U kunt een bijdrage leveren op uw eigen manier. Mantelzorg in het verpleeghuis kan variëren van het doen van boodschappen, het ondersteunen bij activiteiten, het regelen van allerlei zaken tot het verlenen van zorg. Alles is bespreekbaar. Het is vooral wat u zelf wílt doen en wat u zelf kúnt doen. 

Informatiebijeenkomsten

Een aantal keer per jaar verzorgt Magentazorg een informatiebijeenkomst. Dit initiatief is gericht op het verstrekken van relevante informatie en het bevorderen van het welzijn van ouderen. Deze bijeenkomsten bieden een platform waarop u kunt worden geïnformeerd over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het dagelijks leven, gezondheid en sociale betrokkenheid. 

Stel uw vraag over mantelzorg

Heeft u een vraag over mantelzorg? Vul uw vraag en gegevens in en verstuur het formulier. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op.

Vraag stellen

Vraag stellen

de-dijckhoeve

Vragen?

Neem contact met ons op:

locatie-wijkteams

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

klachten-complimenten

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.