Magentazorg 60+ fitness

CVA

Een beroerte ofwel een CVA, zoals een herseninfarct, TIA of hersenbloeding, zet het leven op zijn kop. De gevolgen zijn vaak ingrijpend. Denk aan verlamming, zichtverlies en moeite met spreken. Ons in CVA-gespecialiseerde team helpt en begeleidt u bij uw herstel. Zowel in ons revalidatiecentrum als bij u thuis.

cva loopbrug voorzichtig

Revalidatie na een beroerte

Na verblijf in het ziekenhuis, kunt u met behulp van onze CVA-experts revalideren in ons revalidatiecentrum. Samen met artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten en logopedisten werkt u hard aan uw herstel. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt. CVA-revalidatie is maatwerk, de gevolgen van een beroerte zijn namelijk erg verschillend. Van verlamming, zichtverlies en slecht spreken tot concentratieproblemen, vermoeidheid en minder prikkels kunnen verwerken. De revalidatie kan bestaan uit oefenen met staan, lopen, slikken, spreken, werken aan uw balans, vitaliteit en dagelijkse verzorging.

Psycholoog

Persoonlijke begeleiding

Tijdens uw herstelperiode begeleidt een CVA-verpleegkundige u en uw mantelzorger gedurende uw herstelperiode, zowel tijdens uw verblijf in het revalidatiecentrum als bij u thuis. De CVA-verpleegkundige is een persoonlijk begeleider die met u meedenkt over de gevolgen op uw dagelijks leven en mogelijkheden voor zorg, hulp en ondersteuning. U en uw mantelzorger kunnen met al uw vragen bij de CVA-verpleegkundige terecht.

afwas

Revalideren vanuit huis

Zodra u weer naar huis kunt, kunt u vanuit uw eigen huis eventueel verder revalideren. U krijgt dan therapie in het revalidatiecentrum of bij u thuis. De CVA-verpleegkundige blijft uw persoonlijke begeleider en helpt bij het regelen van bijvoorbeeld thuiszorg en extra therapie. Met diverse behandelaren werkt u aan uw verdere herstel. Bijvoorbeeld met een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en een diëtist. Een ergotherapeut kan u adviseren over hulpmiddelen en aanpassingen in uw huis. Een psycholoog kan u begeleiden bij het leren omgaan met de gevolgen, veranderingen en uitdagingen. Zodat u weer meer grip op uw leven krijgt.

 

richard_rood_hr2_magantazorg_dag_1_08_09_2020_0462_55

Een OPPEPer voor patient en partner

Het Patiënt en Partner Educatie Programma (PPEP) CVA is een zelfmanagement programma. De training richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen na hun CVA en hun partners. Deelnemers leren beter om te gaan met de gevolgen van een herseninfract of CVA en ervaren deze unieke training als zeer leerzaam en waardevol. U hoeft geen zorg af te nemen bij Magentazorg om deel te kunnen nemen.

De cursus vindt twee keer per jaar plaats. Bij voldoende deelnemers wordt de cursus ingepland. 

richard_rood_hr2_magantazorg_dag_1_08_09_2020_0462_19

De kosten voor de cursus zijn €250 per persoon. Het werkboek van €26 is te verkrijgen via www.ppep4all.nl. De kosten voor de cursus en het werkboek worden door de meeste verzekeraars vergoed, voor zowel patiënt, partner als mantelzorger. Raadpleeg voor de precieze vergoeding uw ziektekostenverzekering.  

 

Meer weten of inschrijven? Neem contact op met één van de Parkinsonverpleegkundigen via parkinsonvpkzah@magentazorg.nl 

Wat is een beroerte?

Via het bloed krijgen onze hersenen zuurstof en voedingsstoffen. Zo kunnen we logisch nadenken, praten, voelen, zien, horen, ruiken en reageren. Bij een beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident) sterven hersencellen af doordat een deel van de hersenen geen of te weinig bloed en dus geen zuurstof krijgt. Dit veroorzaakt plotselinge uitvalsverschijnselen. Het kan om een hersenbloeding, een herseninfarct of TIA gaan. Meestal komt een beroerte plotseling, zonder waarschuwing vooraf. Bij een beroerte is een snelle behandeling van levensbelang.

Zorg op maat

Ontdek de zorg en ondersteuning die Magentazorg biedt. Laat u informeren over de mogelijkheden, wij helpen u graag!

Meer informatie

de-dijckhoeve

Vragen?

Neem contact met ons op:

locatie-wijkteams

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

klachten-complimenten

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.