Eerstelijnsverblijf (ELV)

Eerstelijnsverblijf (ELV)

Heeft u om een medische reden tijdelijk zorg nodig die thuis niet geboden kan worden? Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij dagelijkse handelingen zoals wassen en aankleden, of heeft u zorg nodig na een verblijf in het ziekenhuis? Dan kunt u tijdelijk verblijven in Revalidatiecentrum Magentazorg of in een aantal van onze woonzorglocaties. Wij helpen u snel terug te keren naar huis.

Hoe werkt het? 

Dit kortdurend verblijf in een zorginstelling, als u tijdelijk om een medische reden niet thuis kan wonen, heet een eerstelijnsverblijf (ELV). Het verblijf is primair gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie. U kunt verwezen worden naar ELV vanuit uw thuissituatie door de huisarts of vanuit het ziekenhuis door een medisch specialist en/of transferverpleegkundige. Hierbij kunt u op verwijzing verschillende soorten zorg krijgen: verzorging, verpleging, paramedische of geneeskundige zorg. 

ELV kent drie vormen van zorg: laag complex, hoog complex en palliatieve zorg.

  • ELV laag complex: uw aandoening is eenvoudig. Uw huisarts is verantwoordelijk voor de verwijzing en organiseert deze zorg in nauwe samenwerking met onze (wijk)verpleegkundige. Tijdens uw opname blijft uw huisarts eindverantwoordelijk voor uw medische zorg. Op verwijzing van uw huisarts kunt u gebruik maken van paramedische zorg. Uw verblijf duurt twee à drie weken.
  • ELV hoog complex: uw aandoening is meervoudig en er is een behoefte aan behandeling door een multidisciplinair team, onze specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor uw medische zorg. U kunt twee keer per week gebruik maken van paramedische zorg. Uw verblijf duurt gemiddeld drie tot zes weken.
  • ELV palliatief: deze zorg is bedoeld als u in uw laatste levensfase zeer intensieve zorg en begeleiding nodig heeft die thuis niet kan worden geboden. Uw arts heeft hierbij vastgesteld dat uw levensverwachting drie maanden of korter is. Onze specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor uw medische zorg.

Kosten en vergoedingen

Eerstelijnsverblijf wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, wel is het eigen risico van toepassing. Raadpleeg uw zorgverzekering voor de hoogte van uw eigen risico. Bij ELV laag complex is de vergoeding van de paramedische zorg afhankelijk van uw zorgverzekering.

 

de-dijckhoeve

Vragen?

Neem contact met ons op:

locatie-wijkteams

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

klachten-complimenten

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.