Parkinson

Parkinson

Parkinson is een complexe hersenziekte die naar verloop van tijd verergert. De ziekte treft mannen en vrouwen, jong en oud. De manier waarop de ziekte zich uit, is voor niemand hetzelfde. Van trillende handen, tot depressies en geen initiatief meer tonen. De behandeling van parkinson vraagt om een specialistische en deskundige aanpak. Ons team van parkinsonspecialisten helpt mensen met parkinson graag vooruit.

in gesprek nisje psych

Specialistische zorg noodzakelijk

Door klachten als trillen, stijfheid, evenwichtsverlies of het blokkeren van benen, hebben mensen met parkinson vaak problemen met dagelijkse activiteiten zoals lopen, omdraaien in bed en praten. Omdat parkinson complex is, is specialistische zorg en behandeling noodzakelijk. Door de verscheidenheid aan problemen bij de ziekte, zijn vaak diverse professionals bij de behandeling betrokken. Van artsen, fysio- en ergotherapeuten tot diëtisten, logopedisten en psychologen. Voor een optimaal resultaat stemt ons team van parkinson-experts de verschillende behandelingen goed op elkaar af. Het team voorziet in alle zorg die nodig is. Op alle woonzorglocaties, in ons revalidatiecentrum of gewoon bij u thuis.

behandeling-therapie

Behandeling & therapie

De juiste behandeling kan een positief effect hebben op de kwaliteit van uw dagelijks leven. Welke behandeling is voor u geschikt en wat doet het? Leven met parkinson kan u angstig of somber maken. Een psycholoog kan u begeleiden bij het leren omgaan met de veranderingen en de verminderde belastbaarheid. Met een gespecialiseerde fysiotherapeut leert u hoe u zo goed en veilig mogelijk kunt blijven bewegen. Denk aan lopen, de balans verbeteren, valpreventie en opstaan. Een ergotherapeut begeleidt u bij het uitvoeren van dagelijkse taken, eventueel met hulpmiddelen. Met een logopedist kunt u werken aan de kwaliteit van uw stem, verstaanbaarheid en slik- en speekselproblemen. Een diëtist adviseert over de omgang met onbedoeld gewichtsverlies en verlies van spierkracht.

magantazorg_dag_1_08_09_2020_0462

Een OPPEPer voor patient en partner

Het Patiënt en Partner Educatie Programma (PPEP) Parkinson is een zelfmanagement programma voor mensen met de ziekte van Parkinson, ‘de patiënt’, en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger. Het programma vormt een aanvulling op de medische behandeling waarin vaak weinig tijd, ruimte en aandacht is voor de psychische en (psycho)sociale gevolgen van de ziekte op het dagelijks leven. Het doel van de PPEP4ALL cursus is ondersteuning bieden bij het managen van deze psychische en psychosociale gevolgen en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven. U hoeft geen zorg af te nemen bij Magentazorg om deel te kunnen nemen. 

richard_rood_hr2_magantazorg_dag_1_08_09_2020_0462_17

De cursus vindt twee keer per jaar plaats. Bij voldoende deelnemers wordt de cursus ingepland.  

 

De kosten voor de cursus zijn €250 per persoon. Het werkboek van €26 is te verkrijgen via www.ppep4all.nl. De kosten voor de cursus en het werkboek worden door de meeste verzekeraars vergoed, voor zowel patiënt, partner als mantelzorger. Raadpleeg voor de precieze vergoeding uw ziektekostenverzekering.  

 

Meer weten of inschrijven? Neem contact op met één van de Parkinsonverpleegkundigen via parkinsonvpkzah@magentazorg.nl 

Partner van ParkinsonNet

De zorgverleners van Magentazorg zijn

  • aangesloten bij ParkinsonNet
  • aangesloten bij het regionaal multidisciplinair netwerk van Parkinsonnet
  • door ParkinsonNet geschoold.

00parkinsonnet

Zorg op maat

Ontdek de overige mogelijkheden voor zorg en behandeling van Magentazorg. Laat u informeren, wij helpen u graag!

Meer informatie

de-dijckhoeve

Vragen?

Neem contact met ons op:

locatie-wijkteams

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

klachten-complimenten

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.