Organisatie en bestuur

Organisatie en bestuur

Magentazorg kent een eenhoofdig raad van bestuur. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Magentazorg respecteert de Governancecode Zorg en past deze toe.

De raad van bestuur is de eindverantwoordelijke van Magentazorg, voorzitter van het directieteam en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht toetst het beleid en de besluiten van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft structureel overleg met de centrale cliëntenraad (CCR), de ondernemingsraad (OR) en de Verpleegkundige & Verzorgende Advies Raad (VVAR). Verder komen alle sleutelfunctionarissen (zogenoemde Club van 50) vier keer per jaar bijeen. Hierdoor blijft de organisatie goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Samen wordt beleid gemaakt. De inbreng vanuit de praktijk is waardevol.

Raad van bestuur

Gerrit Jan Vos

Raad van toezicht

  • Mevrouw Marijke van Putten, voorzitter
  • De heer Richard Liefting, vice-voorzitter
  • Mevrouw Marjolein Brüning, lid
  • De heer Vinood Mangroelal, lid 
  • De heer Michiel van Roozendaal, lid 
de-dijckhoeve

Vragen?

Neem contact met ons op:

locatie-wijkteams

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

klachten-complimenten

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.