Organisatie en bestuur

Magentazorg wordt bestuurd door een éénkoppige raad van bestuur die de dagelijkse leiding over de organisatie heeft. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht (rvt) ziet toe op het gevoerde beleid en adviseert. Zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht overleggen regelmatig met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.

Raad van bestuur

Gerrit Jan Vos

Raad van toezicht

  • Mevrouw M.C. van Putten, voorzitter
  • J.C. de Cocq van Delwijnen, vice-voorzitter
  • Mevrouw C.M. Schilder, lid
  • J.W. Hendriks, lid
  • R. Liefting, lid

 

Vragen?

Neem contact met ons op:

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.