Cliëntenraad

Cliëntenraad

Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling (1996) is elke zorginstelling verplicht een cliëntenraad in te stellen. Hiermee bevordert de overheid dat wensen en belangen van bewoners in een zorginstelling en zorg aan huis cliënten worden gehoord.  

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat bestaat uit bewoners/cliënten, of vertegenwoordigers van bewoners/cliënten. In de cliëntenraad krijgen zij de mogelijkheid om mee te beslissen over zaken die hen aangaan. Magentazorg vindt het belangrijk om te luisteren naar cliënten, waar hebben zij behoefte aan, waar kunnen zaken geoptimaliseerd worden? Magentazorg heeft verschillende cliëntenraden; een centrale cliëntenraad (CCR), zes lokale cliëntenraden en een cliëntenraad voor zorg aan huis en Revalidatiecentrum Magentazorg.

Centrale cliëntenraad (CCR)

De centrale cliëntenraad van Magentazorg bestaat uit afgevaardigden van de lokale cliëntenraden en heeft overleg met het bestuur over onderwerpen die voor geheel Magentazorg van belang zijn. De raad behartigt de belangen van cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in onze locaties en bij zorg aan huis. Ze bespreekt het beleid en adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd, over de zorgverlening.                                                                                                                                           

Contact

De CCR kun je bereiken via e-mail:

Lokale cliëntenraden 

Bijna elke locatie van Magentazorg heeft een lokale cliëntenraad die de belangen behartigt van de bewoners. De medezeggenschap ligt hierdoor dicht bij de cliënt. Daarnaast is er ook een lokale cliëntenraad voor zorg aan huis en Revalidatiecentrum Magentazorg. De lokale cliëntenraden bespreken met het management en directie zaken die op de locatie of in de thuiszorg spelen, zoals de kwaliteit van zorg en de woonomgeving.

Contact

De lokale cliëntenraden kun je bereiken via e-mail:

of via de ondersteuner, Marieke Schuijt: (06) 13 92 54 85.

Nieuwe leden cliëntenraden welkom!

Magentazorg is altijd op zoek naar nieuwe leden voor de cliëntenraden. Magentazorg vindt het belangrijk dat u uw wensen en behoeften kenbaar kunt maken. Ook u kunt uw mening kenbaar maken via de cliëntenraad, als bewoner/cliënt van Magentazorg maar ook als u iemand kent die bewoner/cliënt is, zoals uw moeder of vader.

 

Bent u enthousiast en gedreven en vindt u het leuk om mee te denken en te beslissen over dingen die bewoners rechtstreeks raken? Kom twee vergaderingen bijwonen en ervaar of deze rol iets voor u is!

Interesse of meer weten? Neem contact op met Marieke Schuijt, ondersteuner cliëntenraad, via telefoonnummer: (06) 139 254 85 of e-mail: ccr-magentazorg@magentazorg.nl.

Bekijk onze huidige vacatures.

de-dijckhoeve

Vragen?

Neem contact met ons op:

locatie-wijkteams

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

klachten-complimenten

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.