Zorgleveringsovereenkomst

Zorgleveringsovereenkomst

In de zorgleveringsovereenkomst staat vastgelegd welke zorg u van Magentazorg krijgt. De zorgleveringsovereenkomst wordt aangevuld met modules, afhankelijk van het soort zorg dat u krijgt. Ook vindt u hier de algemene voorwaarden. In het zorgplan worden vervolgens samen met u afspraken gemaakt over hoe de zorgverlening er precies uitziet. 

 

Soort

Type zorg

Plaatsingsdatum 

Zorgleveringsovereenkomst

Alle type zorg

16-12-21
Module zorg met verblijf (WLZ)

Zorg met verblijf

16-12-21
Module eerstelijnsverblijf (ELV)

Eerstelijnsverblijf (ELV)

16-12-21
Module modulair pakket thuis (MPT) en volledig pakket thuis (VPT)

Thuiszorg

16-12-21
Module wijkverpleging

Thuiszorg

16-12-21
Module revalidatiezorg (GRZ)

Revalidatiezorg (GRZ)

16-12-21
Module Wet zorg en dwang

Alle type zorg

16-12-21
Algemene voorwaarden VVT (publieksfolder)

Alle type zorg m.u.v. WMO

16-12-21
Algemene voorwaarden 2022

Alle type zorg m.u.v. WMO

16-12-21
Algemene voorwaarden Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Zorg aan huis & dagbesteding 

01-06-21
Algemene voorwaarden clientenportaal

Alle type zorg

01-06-21

Verzekeringen

Magentazorg regelt voor alle zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis een inboedelverzekering en een WA-verzekering. Heeft u vragen over de dekking voor de huishoudelijke inboedel of over de WA-verzekering? Neem dan contact op met ons via servicecentrum@magentazorg.nl.

de-dijckhoeve

Vragen?

Neem contact met ons op:

locatie-wijkteams

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

klachten-complimenten

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.