Huisartsen

Huisartsen

Informatie voor huisartsen.

Spoedopname

Voor (sub)acute ouderenzorg opnames in de regio Noord-Kennemerland is 24 uur per dag het Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord-Holland bereikbaar via (085) 029 71 21. Het Coördinatiepunt beschikt over een actueel overzicht van beschikbare bedden voor (sub)acute opnames in de hele regio. 

Spoed- en herstelbedden

Bekijk herstelbedden.nu voor de beschikbare en spoed- en herstelbedden per zorgtype binnen zorglocaties in Noord-Holland Noord.

Eerstelijnsverblijf (ELV)

Eerstelijnsverblijf (ELV) is een kortdurend verblijf in een zorginstelling als iemand tijdelijk om een medische reden niet thuis kan wonen (bijvoorbeeld na een verblijf in het ziekenhuis). ELV is primair gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie. Vanuit de thuissituatie verwijst de huisarts naar ELV en vanuit het ziekenhuis een medisch specialist en/of transferverpleegkundige. Op verwijzing kan men verschillende soorten zorg krijgen: verzorging, verpleging, paramedische of geneeskundige zorg.

ELV kent drie vormen van zorg: laag complex, hoog complex en palliatieve zorg.

  • ELV laag complex: de aandoening is eenvoudig. De huisarts is verantwoordelijk voor de verwijzing. Tijdens de opname blijft de huisarts eindverantwoordelijk voor de medische zorg van de cliënt. Op verwijzing van de huisarts kan de cliënt gebruik maken van paramedische zorg. Het verblijf duurt twee à drie weken. Indien de cliënt intensievere en/of complexere zorg nodig heeft, kan de huisarts een consult met onze specialist ouderengeneeskunde aanvragen. Op basis van dit consult kan de indicatie verhoogd worden naar een ELV hoog complex.
  • ELV hoog complex: de aandoening is meervoudig en er is een behoefte aan behandeling door een multidisciplinair team, onze specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor de medische zorg. De cliënt kan twee keer per week gebruik maken van paramedische zorg. Het verblijf duurt gemiddeld drie tot zes weken.
  • ELV palliatief: deze zorg is bedoeld als de cliënt in de laatste levensfase zeer intensieve zorg en begeleiding nodig heeft die thuis niet kan worden geboden. De arts heeft hierbij vastgesteld dat uw levensverwachting drie maanden of korter is. Onze specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor de medische zorg.

Aanmelden ELV

Voor mogelijkheden en aanmelden voor een ELV, zowel regulier als spoed, neem contact op met het Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord-Holland via 085 029 71 21. Het Coördinatiepunt beschikt over een actueel overzicht van beschikbare bedden in de hele regio.

Verwijzen consult specialist ouderengeneeskunde

Een consult aanmelden kan via een verwijsbrief met consultvraag. Deze kunt u mailen naar medischsecretariaat@magentazorg.nl. Voor overleg met een specialist ouderengeneeskunde kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat via: (072) 582 08 23. 

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) opname

Voor revalidatietrajecten/tijdelijke opnames in ons revalidatiecentrum in Oudorp, neem contact op met Revalidatiecentrum Magentazorg via (072) 519 81 98.

Woonzorglocaties

Voor vragen over het wonen in een van onze woonzorglocaties, neem contact op met ons servicecentrum via (072) 575 31 30.

Zorgbemiddeling

Voor mogelijkheden betreffende zorgondersteuning thuis, neem contact op met ons servicecentrum via (072) 575 31 30 om te bespreken welke hulp het beste aansluit.

Voor vragen over huishoudelijke ondersteuning en huisaanpassingen, neem contact op met het WMO-loket van de gemeente.

Visie op thuiszorg

Magentazorg vindt de samenwerking met verwijzers erg belangrijk. Speciaal voor hen is deze video gemaakt in samenwerking met zes andere zorgorganisaties in de regio. We nemen graag onze verwijzers mee in onze visie op passende zorg in de thuiszorg.

de-dijckhoeve

Vragen?

Neem contact met ons op:

locatie-wijkteams

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

klachten-complimenten

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.