Overeenkomsten zorgverzekeraars

Hier vindt u informatie over met welke zorgverzekeraars Magentazorg wel/geen overeenkomst heeft afgesloten voor het leveren van zorg.

Sinds 1 januari 2022 heeft Magentazorg niet meer met alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat de geleverde zorg door deze verzekeraars vanaf die datum helemaal niet, of gedeeltelijk niet wordt vergoed. Indien u een zorgverzekering heeft bij één van de zorgverzekeraars waarmee Magentazorg geen overeenkomst heeft, dient u de zorg helemaal, of gedeeltelijk, zelf te betalen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

 

 

Wijkverpleging

Geriatrische revalidatie-zorg (GRZ)

Eerstelijns-verblijf (ELV)

Eerstelijns parame-dische zorg

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) die thuis wonen

A.S.R.

Achmea Zilveren Kruis

Caresq

X

Cooperatie VGZ

CZ

X

DSW

ENO

Menzis

ONVZ

Zorg en Zekerheid

Vragen?

Neem contact met ons op:

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.