Wijk Stolp neemt CRDL in ontvangst

Wijk Stolp neemt CRDL in ontvangst

25 mei 2021

In mei mocht wijk Stolp een CRDL in ontvangst nemen. Deze is geschonken door Josée Bergsma.

Josée Bergsma startte een crowdfundingsactie: “Mijn vader is vijf jaar lang liefdevol verzorgd in Zuyder Waert. Ik wilde graag wat terug doen.”

Het was voor de familie een mooi moment om het overlijden van de heer Bergsma af te sluiten en ze zijn zeer dankbaar voor de goede zorg die hem gegeven was. Wat een prachtig gebaar!

Wat is een CRDL?
De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie - zoals mensen die lijden aan dementie.

De CRDL helpt het isolement van mensen te doorbreken wanneer een normaal gesprek niet meer goed mogelijk is. Het instrument maakt een contact mogelijk waaraan gebruikers gelijkwaardig kunnen deelnemen, ongeacht hun cognitieve vermogens. Iedere deelnemer heeft gelijke mogelijkheden het contact te initiëren en invloed uit te oefenen op de interactie.

Fotogalerij

Wijk Stolp neemt CRDL in ontvangst