Ondertekening Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Ondertekening Green Deal Duurzame Zorg 3.0

17 april 2023

Eerder dit jaar heeft Magentazorg de Green Deal 3.0 Duurzame Zorg ondertekend. Hiermee zet Magentazorg zich in om steeds meer te gaan verduurzamen om uiteindelijk de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te behalen.

Sinds 2015 zet Milieu Platform Zorgsector (MPZ) zich in om verduurzaming in de zorg te versnellen en zet met de Green Deal 3.0 een volgende stap naar een duurzame zorgsector. De impact van de zorgsector op het milieu is groot. De zorgsector is verantwoordelijk voor zo’n 7% van de totale voetafdruk (CO2-uitstoot) van Nederland en heeft daarmee een substantiële impact op het klimaat.

Nieuwe versie
Een nieuwe versie van de Green Deal is nodig omdat voorgaande deals gericht waren op bewustwording. Versie 3.0 gaat meer in op de actiestand. Nieuwe pijler in de deal is het integreren van het duurzame gedachtegoed in de zorg. Er is meer aandacht voor duurzaamheid en preventie en dus het voorkomen van zorg.

Vele partijen in de zorg hebben inmiddels hun handtekening gezet onder de Green Deal 3.0 en committeren zich hiermee aan het behalen van de vijf afgesproken doelen voor de periode 2023 tot en met 2026.

Doelen:

  1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering.
  2. Het vergroten van de kennis en bewustwording.
  3. 55% minder directe CO2 uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050.
  4. 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 en maximaal circulaire zorg in 2050.
  5. Het terugbrengen van de milieubelasting van medicatie(gebruik).