Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

Wanneer u te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft u recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van Zorgstem.

 

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De clientvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Richard-Rood-HR2-Magantazorg-dag-1-08-09-2020-0462

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

  • De cliëntvertrouwenspersoon Wzd luistert naar uw verhaal.
  • De cliëntvertrouwenspersoon helpt u om uw vraag of Wzd klacht te verhelderen & indien nodig door te verwijzen.
  • De cliëntvertrouwenspersoon geeft informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd.
  • De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of Wzd klacht.
  • De vertrouwenspersoon kan ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of meegaan naar gesprekken waar de Wzd klacht besproken wordt.

Contact opnemen

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met onderstaande clientvertrouwenspersoon Wzd:

Liset van Oeveren
(06) 288 400 38
L.vanoeveren@zorgstem.nl

LisetMZ (1)

Meer informatie over Zorgstem

Wilt u meer informatie over Zorgstem? Neem dan contact op via (088) 678 10 00 of per mail info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl of bezoek de website:

www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

de-dijckhoeve

Vragen?

Neem contact met ons op:

locatie-wijkteams

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

klachten-complimenten

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.