Samen de zomer door!

Samen de zomer door!

17 juni 2022

De zomerperiode staat voor de deur. Ook bij Magentazorg staan vacatures open en gaan medewerkers verdiend met vakantie. Dit betekent wel grote druk om de roosters en de bezetting rond te krijgen.

De zorg voor cliënten is het beste in samenspel tussen de informele zorg en de professionals. Familie, buren, naasten betekenen heel veel voor kwetsbare ouderen. In onze verpleeghuizen en bij Revalidatiecentrum Magentazorg kunt u altijd ondersteunen, bijvoorbeeld bij het uit bed helpen van cliënten maar u kunt ook samen een spelletje doen, wandelen, een ritje maken op de duofiets of voor een groep bewoners koken.

Net als voorgaande jaren en net als bij anderen organisaties kan ook Magentazorg in de thuiszorg tijdens de zomermaanden mogelijk niet altijd dezelfde dienstverlening aanbieden als gebruikelijk. Ook hier is het belangrijk om samen te bekijken wie er nog meer een goede bijdrage kan leveren om ook tijdens de zomer passende zorg te kunnen blijven bieden.

Onze medewerkers zijn enorm betrokken en altijd bereid om extra te werken of op een andere locatie bij te springen. Ook collega’s in de ondersteunende diensten helpen onder meer mee in de thuiszorg. We hebben elkaar hard nodig om voor elke cliënt het goede te kunnen blijven doen in de zomerperiode.

De uitdagingen in de zomermaanden gaan we volgens de kernwaarden van Magentazorg tegemoet: “Samen met een groot hart oplossen”.

Alvast dank voor iedereen die een mooie bijdrage levert aan de ouderenzorg.

Directie & bestuur Magentazorg