Revalidatiecentrum Magentazorg organiseert symposium  voor ketenpartners

Revalidatiecentrum Magentazorg organiseert symposium voor ketenpartners

4 oktober 2023

Woensdag 4 oktober heeft Revalidatiecentrum Magentazorg een mini-symposium georganiseerd voor ketenpartners in de regio. Het symposium met het thema 'Van revalidatie naar duurzaam thuis' is onderdeel van het doorlopende openingsprogramma van het nieuwe pand dat eind vorig jaar in gebruik is genomen.

Het nieuwe Revalidatiecentrum Magentazorg, waar met name oudere cliënten tijdelijk verblijven en revalideren, is al volop in gebruik. Ook het eind van de algehele inrichting rondom de locatie komt in zicht. De afgelopen maanden kende het nieuwe centrum een doorlopend openingsprogramma: zo namen meer dan 200 buurtbewoners een kijkje in het nieuwe pand, kregen medewerkers rondleidingen en genoten revalidanten van een optreden van Willeke Alberti.

Symposium
Deze week zijn zorgprofessionals (medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, paramedici), beleidsmedewerkers, welzijnsorganisaties en managers binnen de ouderenzorg in de regio Noord-Kennemerland uitgenodigd voor het bijwonen van het symposium en een kijkje in het nieuwe gebouw. Tijdens het symposium spraken Arie Epskamp, wethouder bij de gemeente Alkmaar, Marise Kraaijeveld en Joyce Karthaus, casemanagers bij Geriant en Ellen van Diepen - de Jong, specialist ouderengeneeskunde bij Magentazorg onder meer over hoe mensen langer thuis kunnen wonen na de revalidatie, de belangrijke rol die mantelzorgers daarbij hebben en de wijze waarop zij ondersteund kunnen worden.

Samenwerking
De organisatie kijkt terug op een geslaagde middag. “Het revalidatiecentrum is onmiskenbaar onderdeel van de zorgketen”, licht Ellen van Diepen - de Jong toe. “Een goede samenwerking tussen het revalidatiecentrum en onze partners is van groot belang voor een effectief revalidatietraject. Een snelle en duurzame terugkeer naar huis voor de revalidant staat hierbij voorop. We investeren dan ook graag in de verbinding met onze partners.”