Magentazorg en omwonenden zetten zich in voor behoud vleermuizen

Magentazorg en omwonenden zetten zich in voor behoud vleermuizen

6 september 2021

Woensdag 1 september zijn 12 tijdelijke verblijfskasten voor vleermuizen geplaatst aan gevels van omwonenden van Revalidatiecentrum Magentazorg in Oudorp. Daarnaast zijn 20 verblijfskasten geïnstalleerd aan de gevel van de naburige woonzorglocatie van Magentazorg: Oudorperzand. Met de inzet van de verblijfskasten biedt de buurt, gedurende de bouw van het nieuwe revalidatiecentrum van Magentazorg, een verblijf aan de vleermuizen die zijn gehuisvest in het huidige pand van het revalidatiecentrum.

Ecologisch onderzoek
De werkzaamheden van het nieuwe revalidatiecentrum van Magentazorg zijn in volle gang. Naar verwachting zal het nieuwe revalidatiecentrum medio 2022 open gaan. Daarna volgt de sloop van het huidige revalidatiecentrum. Ter voorbereiding van de sloopvergunning voor het huidige pand aan de Jupiterstraat is, in het kader van de Wet Natuurbescherming, een ecologisch onderzoek uitgevoerd naar aanwezige flora en fauna. Uit dit onderzoek blijkt dat het huidige pand, naast een tijdelijk verblijf voor revalidanten, ook een verblijf biedt aan een aantal vleermuizen.

Transitieperiode
Met de sloop van de huidige locatie, verdwijnt dit voor deze vleermuizen. In de nieuwe locatie, welke wordt gerealiseerd naast het huidige gebouw, worden permanente voorzieningen opgenomen voor de vleermuizen. Tot die tijd is het van belang dat er tijdelijke uitwijkvoorzieningen beschikbaar zijn voor de vleermuizen. Een ecoloog heeft in opdracht van Magentazorg de ideale uitwijkplekken in kaart gebracht.

Verblijfskasten
Magentazorg heeft omwonenden gevraagd, om in het welzijn van de vleermuizen, een tijdelijke verblijfskast aan de gevel te plaatsen. Buurtbewoner Paul Tuijnman hoorde van het initiatief en was direct enthousiast over het plaatsen van een tijdelijke verblijfskast: “We dragen graag een steentje bij aan het organiseren van alternatieve verblijven voor de vleermuizen. Iedere zomeravond bij schemering is het een prachtig schouwspel wanneer de vleermuizen in actie komen. We vinden het heel leuk dat we hiervan kunnen blijven genieten.”

Fotogalerij

Magentazorg en omwonenden zetten zich in voor behoud vleermuizen