Levensgrote replica Nachtwacht in Zuyder Waert

Levensgrote replica Nachtwacht in Zuyder Waert

12 april 2021

Vanaf 8 april staat de levensgrote replica van de Nachtwacht in verpleeghuis Zuyder Waert in Heerhugowaard. In deze coronaperiode is het niet mogelijk om musea te bezoeken. Daarom brengt het Rijksmuseum in Amsterdam, de Nachtwacht naar zorginstellingen toe met het project ‘Nachtwacht on tour’. Bewoners van Magentazorg kunnen de Nachtwacht een week bewonderen.

Nachtwacht on tour
Beulah Samuel, maatschappelijk werker bij Magentazorg nam het initiatief en schreef Magentazorg in voor ‘Nachtwacht on tour’: "In ons team waren we op zoek naar een manier om de verbinding tussen zorg, behandeling en familie te versterken. Naar aanleiding van een artikel in de krant over de Nachtwacht in een ander verpleeghuis en de positieve reacties van bewoners en familie op dit bijzondere initiatief, besloten we om Magentazorg in te schrijven. Kunst maakt onderdeel uit van elke cultuur, het is grenzeloos, spreekt alle talen en het brengt dialoog op gang. De dialoog verbindt mensen, oftewel kunst verbindt."

Nachtwacht in Oudtburgh
Helaas is het door de coronamaatregelen niet mogelijk extra bezoekers toe te laten naast de huidige bezoekregeling. De Nachtwacht staat tot 15 april in Zuyder Waert. Later in het jaar is de replica ook te bewonderen in een andere locatie van Magentazorg, verpleeghuis Oudtburgh in Bergen.