Lancering sociale kaart Korsakov

Lancering sociale kaart Korsakov

13 mei 2024

Sinds januari 2023 is locatie De Haemstede erkent als Regionaal Expertisecentrum op het gebied van Korsakov. Dit betekent o.a. dat De Haemstede zich inzet om door middel van kennisdeling de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het gaat dan niet alleen om kennis over het ziektebeeld en hoe hiermee om te gaan, maar ook het wegwijs maken van cliënt en/of mantelzorger in het doolhof van zorgland.

Om meer inzicht te geven in de weg van de diagnose Korsakov tot passende zorg en in het vinden van de juiste zorgprofessional heeft De Haemstede afgelopen jaar de sociale kaart ontwikkeld. Op de sociale kaart zijn verschillende zorgaanbieders (betrokken bij cliënten met (vermoeden van) Korsakov) en hun contactgegevens afgebeeld. De zorgaanbieders zijn hierbij ingedeeld per expertise, zoals dagbesteding, crisisopvang, diagnostiek, opname en verwijzing. Op maandag 13 mei werd de sociale kaart met trots gepresenteerd op de locatie.