Inzet pilot nieuw revalidatiebord

Inzet pilot nieuw revalidatiebord

7 juni 2021

Om ervoor te zorgen dat de mobiliteit van cliënten op een veilige en juiste manier plaatsvindt, start Revalidatiecentrum Magentazorg een pilot met een revalidatiebord.

 

 

Eenduidige communicatie
Bij een revalidatietraject is het voor verschillende betrokkenen van belang om te weten hoe een cliënt op een bepaald moment in het traject beweegt en welke hulp en/of hulpmiddelen er nodig zijn. Om eenduidig te communiceren naar de cliënt, de mantelzorger en de revalidatiemedewerker hoe de cliënt beweegt, is nu een magnetisch revalidatiebord ontwikkeld. Het bord zorgt ervoor dat de mobiliteit van de cliënt op een veilige en juiste manier plaatsvindt en stimuleert de cliënten naar een beter en sneller herstel.

Één overzicht
Door middel van het plaatsen van verschillende magnetische ‘status’ icoontjes op het bord, kunnen betrokkenen snel en in één overzicht zien of en welke hulp een cliënt nodig heeft bij het in en uit bed gaan en bij het bewegen. Ook wordt het niveau van functioneren, het cognitief functioneren en de mate van consistentie bij voeding (het IDDSI: International Dysphagia Diet Standardization Initiative) op het bord aangegeven.

Afdeling Neurologie en Traumatologie
Het revalidatiebord wordt als pilot ingezet op de afdelingen Neurologie en Traumatologie. Op beide afdelingen zijn vijf borden beschikbaar.

Vragen?
Heeft u vragen over het revalidatiebord? Neem contact op met Nicoline Hamer (n.hamer@magentazorg.nl), Paula Morssink (p.morssink@magentazorg.nl) of Mildred Berghammer (m.berghammer@magentazorg.nl).