Magentazorg thuiszorg

Gerontopsychiatrie

Het is zeer ingrijpend als uw naaste te maken heeft met een psychiatrisch ziektebeeld. Omgaan met persoonlijkheidsstoornissen, psychoses of bijvoorbeeld dwangmatig gedrag, is vaak erg zwaar. Voor de cliënt zelf én voor naasten. Als specialist in de zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond, biedt Magentazorg u de zorg en ondersteuning die nodig is.

richard_rood_hr2_magentazorg_dag_2_09_09_2020_1085_22

Specialistische zorg

Voorbeelden van een psychiatrisch ziektebeeld zijn depressies, borderline, schizofrenie en angst-, persoonlijkheids-, psychotische, dissociatieve en bipolaire stoornissen. Oudere cliënten met een psychiatrisch ziektebeeld hebben vaak structuur en specifieke begeleiding nodig. Een ervaren team van verschillende specialisten en behandelaren zet zich dagelijks in voor de best mogelijke zorg voor cliënten met een psychiatrisch ziektebeeld. Zowel in de thuiszorg, bij revalidatie als op de woonzorglocaties. Van artsen en psychologen tot verpleegkundigen en van fysiotherapeuten tot verzorgenden.

richard_rood_hr2_magantazorg_dag_1_08_09_2020_0462_16

Eigen kracht en regie

De in gerontopsychiatrie gespecialiseerde professionals van Magentazorg hebben ruime ervaring met de omgang met en ondersteuning en behandeling van mensen met een psychiatrisch ziektebeeld. Naast het bieden van structuur, richt de zorg zich op het vergroten van uw eigen kracht en regie. Het team doet dit met liefdevolle aandacht waarbij uw persoonlijke wensen en behoeften altijd het uitgangspunt vormen.

magentazorg_dag_2_09_09_2020_1085_108

Thuis of op locatie

De zorgverleners komen bij u of uw naaste thuis om zorg te verlenen. Als u thuis woont en overdag begeleiding en ondersteuning nodig heeft, dan is deelname aan dagbesteding op één van de locaties wellicht een uitkomst. Ook binnen de dagbesteding gaan we uit van de wensen en behoeften mogelijkheden van de cliënt. Als thuiswonen niet meer gaat, dan kunt u terecht bij onze woonzorglocaties voor een fijne woonplek met passende zorg in een kleinschalige woonvorm.

Magentazorg biedt persoonlijke gerontopsychiatrische zorg op maat. Iedereen is immers anders en de ziektebeelden verschillen. Ontdek de zorg en ondersteuning die Magentazorg biedt. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Zorg op maat

Ontdek de de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning van Magentazorg. Laat u informeren, wij helpen u graag!

de-dijckhoeve

Vragen?

Neem contact met ons op:

locatie-wijkteams

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

klachten-complimenten

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.