Corona loopt op, ook bij Magentazorg: kom beperkt op bezoek

28 november 2021

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt fors toe. Ook bij Magentazorg merken we dit bij zowel cliënten als medewerkers. Daarom hanteren we vanaf zondag 28 november een ‘veilig ontmoetingsbeleid’.

Kom beperkt op bezoek
We kunnen en willen u niet verbieden om op bezoek te komen, maar willen u wel vragen dit beperkt te doen. Dit in het verlengde van de maatregelen van de overheid. De besmettingen lopen namelijk weer snel op.

We willen u met klem vragen om de volgende richtlijnen in acht te nemen;

  • Kom beperkt, kom niet met te veel mensen. U kunt op alle momenten van de dag (beeld)bellen.
  • Mocht u iets willen afleveren, mag u dat altijd afgeven bij de gastvrouwen op de grote locaties.
  • Stel feestjes en verjaardagen uit.

We wijzen u nogmaals op de reeds geldende maatregelen:

  • Het dragen van een mondkapje is in alle verpleeghuizen en Revalidatiecentrum Magentazorg verplicht.
  • Houd u aan de 1,5 meter afstand.
  • Neem de hygiënemaatregelen in acht (zoals het vaak en goed wassen van uw handen, geen handen schudden en hoesten/niezen in de elleboog).

De veiligheid van onze cliënten en medewerkers staat voorop en we proberen er alles aan te doen om corona buiten de deur te houden. Wij hopen u ook. Voor het revalidatiecentrum geldt een bezoekregeling. Deze vindt u hier.  

Soms krijgen wij van een cliënt de vraag om alleen geholpen te willen worden door gevaccineerde medewerkers. Aangezien elke inwoner, dus ook onze medewerkers, het recht hebben om zich hier niet over uit te laten, kunnen wij aan deze vraag geen gehoor geven.

Veiligheid en bezoek
Bent u als bezoeker zelf absoluut tegen vaccineren en/of testen, of weigert u een mondkapje te dragen? Dan zullen wij moeten kiezen voor de veiligheid van andere cliënten, hun naasten en de medewerkers. Als u klachten heeft en u weigert te testen of u houdt zich niet aan de voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van een mondkapje, bent u niet welkom om op bezoek te komen.

Gezond verstand
Het blijft altijd zoeken naar de balans tussen professionele veiligheid en de menselijke maat tijdens het verlenen van zorg. We roepen iedereen op om gezond verstand te gebruiken. We hebben elkaar hard nodig om samen het coronavirus onder controle te krijgen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit nieuwsbericht, kunt u deze stellen aan de manager zorg.