FAQ coronavaccinatie

FAQ coronavaccinatie bewoners & cliënten

Op deze pagina vindt u de veel gestelde vragen omtrent het vaccineren van bewoners en cliënten. 

Waarom is vaccineren belangrijk?

Iedereen, jong, oud, gezond en kwetsbaar, moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Om dat weer meer mogelijk te maken, moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren kan het leven in het verpleeghuis en daarbuiten op termijn weer iets normaler worden. Iedereen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door zich te laten vaccineren. Bekijk ook deze video van de Universiteit van Nederland over de coronavaccinatie.

Is het coronavaccin wel veilig?

Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Het vaccin moet veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden. Er komt een Europees bewakingssysteem om de veiligheid van vaccins in de gaten te houden. Bron: Rijksoverheid

Hoe weet ik zeker dat het veilig is om mij te laten vaccineren?

Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (de bijwerkingen). Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordelen of een vaccin tegen corona veilig is en goed werkt. Dit gebeurt bij elk vaccin in Nederland. Bron: Rijksoverheid

Vaccineren is vrijwillig (Wij dwingen niemand om zich te laten vaccineren)

Ja, de vaccinatie is vrijwillig. Iedereen heeft grondrechten (onaantastbaarheid van het lichaam en vrijheid van religie en geweten) en er is geen wet die een inbreuk op deze grondrechten rechtvaardigt. Dat betekent dat de vrije keuze om zich al dan niet te laten vaccineren niet mag/kan worden beperkt.

Wanneer vinden de vaccinaties plaats?

Magentazorg start in de week van 1 februari (eerste vaccinatieronde) en in de week van 1 maart (tweede vaccinatieronde).

Door wie worden de vaccinaties gedaan?

Een mobiel opgeleid vaccinatieteam, bestaande uit o.a. een verpleegkundige en administratief medewerker. De vaccinaties vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de medische dienst van Magentazorg.

Wie wordt er nu gevaccineerd?

Als er sprake is van een contra-indicatie wordt in overleg met eerste contactpersoon/bewoner bepaald of de vaccinatie op een later moment wel kan plaatsvinden. We weten niet wanneer dat is, daarvoor zijn we afhankelijk van landelijke afspraken en beschikbaarheid vaccins. De contra-indicaties staan in de verzonden brief.

Kun je iemand nog besmetten met het coronavirus nadat je gevaccineerd bent?

Als je gevaccineerd bent, is de kans groot dat je niet (of minder) ziek wordt na besmetting met corona. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat het vaccin van BioNTech/Pfizer de kans op COVID-19 met 95% verlaagt. Dit vaccin is op 21 december goedgekeurd voor Nederland door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Andere coronavaccins zeggen tot 90% bescherming te bieden. De onderzoeken en goedkeuringen van deze vaccins door EMA lopen nog. De resultaten van deze onderzoeken zijn dan ook nog niet bekend.

Op dit moment weten we nog niet of je anderen kunt besmetten als u bent gevaccineerd. Komende tijd wordt dat beter onderzocht. Bron: Rijksoverheid

Als je al het coronavirus hebt gehad, heeft het dan nog nut om de vaccinatie te krijgen?

De Gezondheidsraad adviseert om mensen die corona hebben gehad ook te vaccineren. Zij kunnen veilig gevaccineerd worden met COVID19-vaccin. De vaccinatie kan de al bestaande antistoffen mogelijk zelfs een boost geven. Om goed onderscheid te kunnen maken tussen klachten passend bij het doormaken van de ziekte en klachten veroorzaakt door de vaccinatie wordt wel een interval gehanteerd. De aanbeveling is daarom te wachten tot herstel of om minimaal 4 weken na het begin van de symptomen de vaccinatie toe te dienen. Bron: Rijksoverheid

Werkt het vaccin straks ook tegen de virusvariant die in het Verenigd Koninkrijk circuleert?

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het vaccin minder goed zou werken tegen de virusvariant in het VK. Bron: Rijksoverheid

Mijn behandelend arts is de huisarts. Wanneer word ik dan gevaccineerd?

De cliënten van de locaties De Molenhoeve en Hoog Duinen vallen onder de huisarts, in plaats van onder de specialist ouderengeneeskunde (zoals andere locaties van Magentazorg). De Molenhoeve en Hoog Duinen zijn zogenoemde woonzorglocaties zonder behandeling. Met goedkeuring en in goed overleg met huisarts is besloten dat de bewoners van Hoog Duinen en De Molenhoeve meegaan in het vaccinatieproces (start week van 1 feb) van Magentazorg. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de gezondheidscheck.

Verwijzingen

  • Bekijk ook het nieuwsbericht over het vaccineren van bewoners en clienten binnen Magentazorg.
  • Heeft u vragen? Ga voor meer informatie coronavaccinatie.nl of bel naar 0800 - 1351.
  • Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie rondom het coronavirus op een eenvoudige manier uit.
de-dijckhoeve

Vragen?

Neem contact met ons op:

locatie-wijkteams

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

klachten-complimenten

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.