Informatie over het coronavirus

Op deze pagina treft u alle relevante informatie rondom het coronavirus.

18 januari 2021

Vaccinatie

De ontwikkelingen rondom het organiseren van de corona vaccinaties in Nederland zijn in volle gang. Vooralsnog is er een schaarste wat betreft het aantal beschikbare vaccins. Vanuit de overheid zijn de doelgroepen strak bepaald.

 

Wie worden gevaccineerd?

Medewerkers intramuraal van verpleeghuizen en revalidatie, die direct in de buurt van cliënten werken, en het personeel van de acute zorg in de ziekenhuizen zijn als eerste groep uitgenodigd voor het krijgen van de vaccinatie. Als tweede groep volgen de medewerkers intramuraal binnen de gehandicapten instellingen. VVT-medewerkers die zorg aan huis leveren bij cliënten, waaronder medewerkers in de wijkverpleging en hulp bij het huishouden hebben als derde groep de mogelijkheid om zich te laten vaccineren. 

 

Vrijwilligers zijn niet in de eerste groepen opgenomen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins en de capaciteit van de GGD, wordt per week bekeken wanneer een volgende groep aan de beurt is. In de week van maandag 1 februari start Magentazorg met het vaccineren van de bewoners (verpleeghuizen) en cliënten (revalidatiezorg). Lees hier meer informatie over dit onderwerp. 

Lockdown

Helaas hebben we nog steeds te maken met het coronavirus en is Nederland in lockdown. Verpleeghuizen kunnen niet afschalen, daardoor wordt veel van onze medewerkers gevraagd. Het is voor onze medewerkers zwaar om volledig beschermd te werken. Zij zijn letterlijk en figuurlijk moe. Hierbij een aantal belangrijke zaken op een rij voor de komende weken:

Een aantal belangrijke zaken:

 • We willen u vragen het bezoek aan onze cliënten (de meest kwetsbare groep in de samenleving) zeer verantwoord houden. Bedankt voor uw medewerking.
 • We willen u vragen om respectvol om te gaan met onze medewerkers. Helaas hebben onze medewerkers te maken met agressief gedrag van bezoekers, vanwege het niet naleven van de coronamaatregelen. Dit maakt het werk extra zwaar. De medewerkers voelen zich soms niet gesteund en de veiligheid wordt direct in gevaar gebracht. Houdt u zich alstublieft aan de regels. 

Bezoekregeling

Iedereen doet ontzettend zijn best om het coronavirus buiten de deur te houden. Dat kunnen we alleen samen doen. We stellen de veiligheid en gezondheid van onze cliënten en medewerkers voorop. Een ieder is verantwoordelijk de bezoekregeling te respecteren en hier zorgvuldig mee om te gaan, waarbij het bezoeken van onze locaties (met ‘besmettingsgevaar’) op eigen risico is.

Bijlagen

Hieronder vindt u de poster met alle afspraken op een rij. De maatregelen zijn er op gericht om de kwaliteit en continuïteit van zorg te waarborgen. Wij willen u vragen de poster goed door te nemen.

Hoe gaat Magentazorg om met het coronavirus?

Een aantal algemene zaken op een rij:

 • Is er een coronabesmetting onder cliënten en/of medewerkers vastgesteld in een locatie? Dan worden cliënten, naasten en medewerkers direct geïnformeerd.
 • De betreffende afdelingen worden dan geïsoleerd en alle maatregelen worden getroffen om de kans op verdere verspreiding van het virus te beperken.
 • Zo worden cliënten en medewerkers in de nabije omgeving van de positief geteste personen preventief getest. Het personeel werkt in beschermende kleding. 
 • Voor aanvullende informatie kunnen familie en eerste contactpersonen altijd bellen met de betreffende afdeling
 • We blijven te allen tijde de zorg aan cliënten centraal stellen.
 • Iedereen dient zich te houden aan de RIVM en VWS regels.
 • Bezoekers zijn welkom. Hierbij is een ieder verantwoordelijk de bezoekregeling te respecteren en hier zorgvuldig mee om te gaan.
 • We zijn allen medeverantwoordelijk voor het creëren van een veilig klimaat voor zowel cliënten als medewerkers.

  • De organisatie ondersteunt de medewerkers in de praktijk op alle vlakken.
 • Magentazorg heeft een eigen teststraat. Medewerkers kunnen regelmatig en snel worden getest.
 • Cliënten worden regelmatig getest via de reguliere weg.
 • We hebben voldoende beschermende persoonlijke middelen (mondkapjes, schorten, handschoenen etc.) beschikbaar.
 • De toewijding, inzet en betrokkenheid van onze medewerkers voor de zorg is groot. Waardering uit de samenleving aan onze medewerkers wordt zeer op prijs gesteld.
 • Helaas hebben we ook te maken met agressie naar medewerkers. Wij vragen een ieder respectvol om te gaan met onze medewerkers.
 • Op bestuurlijk niveau is er veel afstemming in de regio. Hierdoor helpen we elkaar als instellingen vooruit.

Vragen?

Neem contact met ons op:

Locaties en wijkteams

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een locatie of wijkteam. In het overzicht vindt u alle gegevens.

Klachten & suggesties?

Magentazorg staat voor goede zorg en dienstverlening. Wij willen zorg leveren van hoge kwaliteit. Voldoen wij niet aan uw verwachtingen of heeft u een suggestie? Dan horen wij dat graag.